Loterie Korunka s.r.o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 101844, dne 12. srpna 2004, provozuje číselnou loterii Korunka ve smyslu ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

Sídlo společnosti:

Politických vězňů 156
266 01 Beroun

Kontaktní adresa:

Žerotínova 1133/32
130 00 Praha 3

IČO: 27172813

Call centrum:

233 090 890 (Po - Ne 8:00 - 19:00)

Fax: 233 090 899
Internet: www.korunka.eu
E-mail: info@korunka.eu
Teletext: TV Nova, str. 289

Na základě rozhodnutí vydaného Ministerstvem financí ČR dne 28. 3. 2018 č.j. MF-38233/2016/34-33 společnost Loterie Korunka s.r.o., IČ: 271 72 813, sídlem Beroun, Politických vězňů 156, PSČ 266 01, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 101844 oznamuje, že na ni v důsledku projektu fúze ke dni 1. 4. 2018 přešlo v souladu s § 94 odst. 1 písm. a) a 96 odst. 2 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů základní povolení k provozování číselné loterie a internetové číselné loterie č.j. MF-38233/2016/34-20 vydaného Ministerstvem financí ČR dne 2. 3. 2017 původně společnosti Loterie Korunka a.s., IČ: 146 13 549, sídlem Radniční 13, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, zapsané v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 156. Slosování loterie Korunka probíhá na adrese Žerotínova 32, Praha 3 a lze jej sledovat online prostřednictvím stránek korunka.eu.
Pro Sázející, Sázky a Výplaty výher se nic nemění.