Nový Herní plán číselné loterie a internetové číselné loterie Korunka byl schválen Ministerstvem financí dne 4. 2. 2019.

Herní plán obsahuje tuto změnu:

Tento Herní plán nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí Ministerstva financí České republiky, kterým byl herní plán schválen.

Tento nový Herní plán číselné loterie a internetové číselné loterie Korunka nabývá účinnosti dne 12. 2. 2019 a je k dispozici níže.

Herní plán

Všeobecné podmínky Korunka online u Loterie Korunka s.r.o. 

Všeobecné obchodní podmínky věrnostního programu Korunka klub 

Všeobecné obchodní podmínky věrnostního programu Korunka klub – Pobočková registrace 

Pravidla ochrany osobních údajů

Formulář na změnu údajů

Reklamační řád Loterie Korunka s.r.o. 

Reklamační protokol (PDF)

Reklamační protokol (DOC)

Pravidla soutěže na Facebooku