Nový Herní plán číselné loterie a internetové číselné loterie Korunka byl schválen Ministerstvem financí dne 8. 11. 2018.

Herní plán obsahuje tuto změnu:

§ 13, bod 7: Uživatelé, kteří úspěšně dokončili Registraci pro Korunku online do 30.4.2018, musí dodatečně splnit podmínky § 6 odst. 5 do 15.12.2018. V pří­padě nesplnění podmínek § 6 odst. 5 do 15.12.2018 nebude Uživateli umožněno Uzavírání Sázek prostřednictvím Internetové aplikace a vkládání peněžních prostředků na Uživatelské konto do doby splnění podmínek § 6 odst. 5.

Tento nový Herní plán číselné loterie a internetové číselné loterie Korunka nabývá účinnosti dne 27. 11. 2018 a je k dispozici níže.

Herní plán

Všeobecné podmínky Korunka online u Loterie Korunka s.r.o. 

Všeobecné obchodní podmínky věrnostního programu Korunka klub 

Všeobecné obchodní podmínky věrnostního programu Korunka klub – Pobočková registrace 

Pravidla ochrany osobních údajů

Formulář na změnu údajů

Reklamační řád Loterie Korunka s.r.o. 

Reklamační protokol (PDF)

Reklamační protokol (DOC)

Pravidla soutěže na Facebooku