Na těchto stránkách využíváme technické, marketingové a analytické nástroje, abychom mohli neustále vylepšovat své služby. Rádi bychom vám přiblížili, co všechno tato skutečnost znamená.

Cookies

Stránky ukládají textové soubory „cookies“, které umožňují základní fungování těchto stránek a analýzu způsobu jejich užívání. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomohou vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše preferované nastavení.

Standardní webové prohlížeče podporují správu cookies. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

Žádná z cookies použitých na našich stránkách přitom nesbírá informace, jež by obsahovaly vaše přímé identifikační ú­daje.

Analytické nástroje

Používáme službu Google Analytics. Informace, získané souborem cookies (včetně vaší IP adresy), společnost Google přenese a uloží na servery ve Spojených státech. Zpracování všech takto získaných dat bylo, je a bude vždy anonymní, bez uvedení údajů, které mohou člověka identifikovat. Data slouží výhradně pro vyhodnocení užívání stránek. Anonymitu zaručuje, že Google nebude spojovat vaši IP adresu s jinými daty, která má k dispozici. Do Googlu neodesíláme žádná citlivá data, jako například e-mail, jméno či telefonní číslo. Pro odhlášení z tohoto sběru dat můžete využít rozšíření prohlížeče Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Cookies můžete kdykoliv smazat v nastavení internetového prohlížeče.

Můžeme využívat reklamní systémy Doubleclick/Google AdWords, Facebook, Adform a Sklik, které podle cookies analyzují chování uživatelů a optimalizují reklamní kampaně. I v tomto případě platí, že se jedná o omezená data bez osobně identifikovatel­ných údajů.

Technické nástroje Hotjar a Inspectlet nám pomáhají s odstraňováním problémů v registračních formulářích. Pro odhlášení ze sběru dat navštivte Opt-out.

Bezpečnost dat

Zavedli jsme a dodržujeme nezbytná a přiměřená technická i organizační opatření, vnitřní kontrolu a procesy informační bezpečnosti. Přesně tak, abychom byli v souladu s nejlepší praxí a na nejvyšší možnou míru předcházeli možnému riziku pro vaše data. Zároveň zohledňujeme technologický vývoj s cílem chránit vaše osobní údaje a další data před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem.

Tato opatření obsahují metodiku bezpečného vývoje našich aplikaci a služeb, zabezpečení síťového provozu interních i externích sítí a přístupu a důkladné prověřování každého pracovníka či dodavatele. Každý přístup evidujeme v monitorovacím systému tak, abychom zajistili pouze nutnou úroveň práce s vašimi osobními údaji, ale zároveň garantovali nejvyšší kvalitu našich služeb. Organizační opatření pomáhají prosadit bezpečně nakládání se všemi daty, které během vašeho využívání našich služeb vznikají a efektivně zabraňují jejich úmyslnému i neúmyslnému ú­niku.

Ve velmi nepravděpodobném případě ztráty, zničení nebo neoprávněné změny vašich dat vás budeme o všem neodkladně informovat.

Osobní údaje zpracováváme v souladu se Zásadami o ochraně osobních údajů.

S veškerými dotazy k této problematice se prosím obracejte na e-mailovou adresu: osobniudaje@korunka.eu.

Datum poslední aktualizace: 25. 5. 2018.