Jak funguje Kombi

U sázky Kombi máte možnost zvolit, kolik chcete tipovat čísel (3 až 16). Čím více čísel tipnete, tím je samozřejmě vyšší šance, že některá z nich budou mezi vylosovanými.

Vklad si můžete zvolit pro různé délky kombinací ( sólo čísla, dvojice, trojice, čtveřice a pětice) různý nebo i žádný – je tedy možné hrát např. sólo čísla po 1 koruně, ale dvojice a trojice po 2 korunách, čtveřice vůbec a pětice třeba za 5 Kč. Celkový vklad je dán počtem kombinací z Tabulky 1 a vkladem na ně.

Každá ze vsazených kombinací se chová jako samostatná sázka HopTrop – pokud jsou v ní všechna čísla uhodnuta správně, vyhrává. Výhra se stejně jako u HopTrop spočte jako vklad krát výherní poměr. Tedy např. máte-li vsazeny trojice po 2,– Kč, za každou uhodnutou trojici získáváte výhru 2 Kč x 550 = 1 100 Kč.

Celková výhra je součtem výher všech uhodnutých kombinací (jednotlivých HopTropů).

Tabulka kombinací

Z Vámi zvoleného počtu čísel se automaticky vygenerují všechny možné tzv. „kombinace“: sólo čísla, dvojice, trojice, čtveřice a pětice. Kolik jich pro daný počet tipovaných čísel je, ukazuje tato Tabulka 1:

Tabulka počtu kombinací pro různý počet vsazených čísel
Vsazeno čísel: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Počet sólo 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Počet dvojic 3 6 10 15 21 28 36 45 55 66 78 91 105 120
Počet trojic 1 4 10 20 35 56 84 120 165 220 286 364 455 560
Počet čtveřic 1 5 15 35 70 126 210 330 495 715 1001 1365 1820
Počet pětic 1 6 21 56 126 252 462 792 1287 2002 3003 4368

Příklad 1

Počet čísel:

Tipuji tři čísla, např. 5, 12 a 32, celkem jsou 3 kombinace délky 1 (číslo 5, číslo 12 a číslo 32), 3 kombinace délky 2 (dvojice čísel 5 a 12, 5 a 32, 12 a 32) a jediná kombinace délky 3 (trojice čísel 5, 12 a 32).

Vklad:

Na sólo čísla (= kombinace délky 1) sázím 4 Kč, na dvojice sázím 2 Kč, na trojici sázím 2 Kč. Celkem zaplatím 3×4,– Kč + 3×2,– Kč + 1×2,– Kč = celkem 20,– Kč.

Výhry
Uhodni Vyhraj
1 číslo 20 Kč
2 čísla 130 Kč
3 čísla 1430 Kč

Příklad 2

Počet čísel:

Tipuji 6 čísel, celkem je 6 kombinací délky 1, 15 dvojic, 20 trojic, 15 čtveřic, 6 pětic.

Vklad:

Na sólo čísla (= kombinace délky 1) nesázím nic, na dvojice sázím 2 Kč, na trojice a čtveřice sázím 1 Kč a na pětice 5 Kč. Celkem zaplatím 6×0,– Kč + 15×2,– Kč + 20×1,– Kč + 15×1,– Kč + 6×5,– Kč = celkem 95,– Kč.

Výhry
Uhodni Vyhraj
1 číslo ---
2 čísla 90 Kč
3 čísla 820 Kč
4 čísla 11 240 Kč
5 čísel 1 048 900 Kč
6 čísel 6 139 850 Kč