Je rozšířením Korunky Kombi. Tipujete 2 až 32 čísel, která rozdělíte až do 16 skupin, přičemž počet čísel v jednotlivých skupinách nemusí být shodný. Navíc si můžete přidat do samostatné skupiny i takzvané tutovky. Stejně jako u Kombi volíte výši vkladu na jednotlivé kombinace. Vklad na 1 kombinaci je již od 1,- Kč, celkový vklad na tiket na 1 slosování je již od 10 Kč. Sázet lze až na 7 dní dopředu.


Skupiny a tutovky

Vybraná tipovaná čísla lze rozdělit až do 17 skupin – 16 „běžných“ skupin a jedné skupiny tutovek. Do každé z "běžných" skupin je možné zařadit 1 až 5 čísel, do tutovek 1 až 4 čísla, přičemž stejné číslo může být i ve více skupinách. Ze skupin se pak vytvářejí kombinace stejně jako u hry Korunka Kombi. Čísla zařazená do skupiny tutovky se přiřadí ke všem kombinacím. Skupiny musí být alespoň dvě a je třeba, aby byly navzájem různé (žádné 2 skupiny nemohou obsahovat úplně stejná čísla).

Pro výpočet celkového vkladu a výhry se uvažují pouze přípustné kombinace. Kombinace, které by obsahovaly více než 5 čísel nebo ve kterých by se opakovalo vícekrát stejné číslo, nebudou vsazeny. O výpočet přípustných kombinací se nemusíte starat, systém jej provádí automaticky.

Příklad skupin a kombinací

Tipujete 6 čísel, například 2, 3, 10, 14, 23 a 36. Tato čísla rozdělíte do dvou skupin a jedné tutovky následovně:
Skupina A:    2, 10
Skupina B:    3, 14, 23
Tutovka:       36

Přípustné kombinace jsou (tutovka musí být v každé kombinaci):
2 x sólo:  <Tutovka, Skupina A> = <36, 2, 10>
               <Tutovka, Skupina B> = <36, 3, 14, 23>
Kombinace (dvojice) <Tutovka, Skupina A, Skupina B> = <36, 2, 3, 10, 14, 23> není přípustná, protože obsahuje 6 čísel.